• Katstraat 15 - 9340 Lede
  • (+32) (0)499 24 54 36
  • info@bijeva.be
  • Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644 - BIC GEBABEBB       KBO 0885.644.048 - RPR Dendermonde

Beleid BiJeVaNet

Aanvraag account

Gratis sociaal intranetsite om in alle vertrouwen online contact te maken of houden met vakantiemaatjes, begeleid(st)ers en bezielster Anny De Windt!
Voor jou, jouw vakantiemaatjes en begeleid(st)ers - Over jou, jouw vakantiemaatjes en begeleid(st)ers - Door jou, jouw vakantiemaatjes en begeleid(st)ers

Door dit formulier ingevuld te verzenden kunnen kinderen en begeleid(st)ers die deelnamen aan 1 van de 2 laatst afgelopen BiJeVa-vakanties hun account krijgen om op BiJeVaNet een persoonlijk profiel samen te stellen, foto's, video's, informatie en interesses te (ver)delen en bij werken. De kinderen kunnen er in vertrouwen berichtjes posten over hun hobby’s, hun huisdieren, waarvan zij dromen, vragen stellen en liken, …. Zij kunnen ook een reactie plaatsen op de post van hun vakantiemaatjes, de begeleid(st)ers en Anny.
Vanaf het ogenblik dat er 35 gebruikers (kinderen + begeleid(st)ers + Anny) zijn van BiJeVaNet wordt er maandelijks een prijs geschonken aan het kind met het mooiste verhaal, de gekste foto of video en die de meeste likes/reacties heeft ontvangen. Er zullen dus vanaf dan 3 prijzen worden uitgereikt en Anny brengt die persoonlijk naar huis!

Het kan allemaal en onder ons!
Kenmerkend voor BiJeVaNet is dat:
- alles wat je er post onder de gebruikers van BiJeVaNet en bij BiJeVa vzw blijft.
- wij de beschermende toegang ook benutten om je er meer en vaker leren na te denken over je online daden. Daar zijn veel gebruikers van openbare sociale media kanalen (o.a. Facebook) te weinig mee bezig.