Onze Aanpak

Vakantieplek

domein De Gavers te Geraardsbergen met verblijf in JH 't Schipken

VakantieAlgemeen

Uitsluitend met de inzet van vrijwillig(st)ers biedt BiJeVa buitenhuisvakanties in groepsverband aan met een 'bevrijdend' (speel)aanbod ten opzichte van thuis en school er op gericht kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar (met een uitloop tot 14 jaar) te ondersteunen in hun orientatie op de hen omringende samenleving en ten aanzien van de participatiebevordering daarin. Hierbij staat de positieve ervaring van het kind centraal. Concreet zijn het voornamelijk thuiswonende kinderen uit gezinnen in Vlaanderen die in een levensstandaard die als armoede wordt gezien zijn terechtgekomen.

Vakantieplek

domein De Gavers te Geraardsbergen met verblijf in JH 't Schipken

VakantieAlgemeen

Een buitenhuisvakantie bij BiJeVa is een belangrijke speelplek waar kinderen spelen en speels gedrag vertonen (zich amuseren), leren sociaal met vrienden en vriendinnen om te gaan, ontdekken dat beleeftijd helpt, ondervinden hoe je afspraken maakt en je daaraan houdt, bekende mensen ontmoeten, gezond eten, ontdekken dat er in de buitenwereld best heel wat fijne mensen rondlopen.
Wij doen daarbij harder ons best :
- we blijven de toeleiding met enthousiasme verrichten tot we een goed evenwicht vinden tussen aanreiken en aansluiten bij hun
  dagelijkse problemen, rekening houdend met wat voor hun haalbaar is;     - Vervolg, hieronder "Wij doen harder ons best"

Vakantieplek

domein De Gavers te Geraardsbergen met verblijf in JH 't Schipken

VakantieALgemeen

Bijzondere aandacht gaat onbevooroordeeld naar vnl. van origine Vlaamse huishoudens die de confrontatie met beperkende materiële en sociale omstandigheden verdoken (in stilte) ondergaan. In een open en direct contact met het grootste respect voor hun leefwereld en door niet beoordelend luisterend aan hun keukentafel te gaan zitten, gaan die mensen zelf aangegeven wat de wensen, mogelijkheden en belemmeringen zijn. Niet enkel die manier van contact leggen is belangrijk, ook het onderhouden van een relatie met die mensen is zeer belangrijk. Juist in moeilijke omstandigheden kan je als organisatie laten zien wat je waard bent !
Vervolg, hieronder "Wij zorgen voor meetellen"

Komende Activiteiten

Kerstfeest 2018  -  Kerstfeest 2019
Eerstvolgende Sintkerstnieuwjaarsfeest: Thema-activiteit 2022
18 December 2022 In Ontmoetingscentrum Velzeke

Vakantiegebeuren Video

Een belangrijke speelplek waar:

kinderen spelen en speels gedrag vertonen (zich amuseren), leren sociaal met vrienden en vriendinnen om te gaan, ontdekken dat beleeftijd helpt, ondervinden hoe je afspraken maakt en je daaraan houdt, bekende mensen ontmoeten, gezond eten, ontdekken dat er in de buitenwereld best heel wat fijne mensen rondlopen.

Vervolg

Wij doen harder ons best / Wij zorgen voor meetellen

Wij doen harder ons best:
- positieve screening gezin, door authentieke menselijke aandacht te blijven bieden en ongegeneerd vriendelijk te blijven voelen ouders
  zich niet gecontroleerd, maar ervaren ondersteuning en erkenning;
- rekening houden met diversiteit qua mogelijke drempels voor doelgroep naar deelname aan een buitenhuisvakantie;
- vervoer per autocar met 3 opstap- en afstapplaatsen in de buurt van vaste stopplaatsen van een trein of bus (de Lijn) in de regio Zuid-
  Oost-Vlaanderen en die vanuit geheel Vlaanderen vlot bereik baar zijn met openbaar vervoer;
- gratis bruikleen van toiletgerief, zonnebrandcrème, regenlaarzen en -vest;
- comfortabel verblijf, wat het uitrustingsniveau, de hygiëne en de veiligheid betreft;
- voldoende gezonde eigen bereide voeding met verse grondstoffen;
- gratis fruit, melk- en frisdranken tussen de maaltijden dus geen zakgeld nodig;
- groot assortiment spelmateriaal en speelgoed
- kindervriend 'Bizjoeken' te gast en steunende BV en BS vrienden / vriendinnen;
- na de leeftijd van 14 jaar bieden wij de kinderen die willen een vrijwilligersplek in de begeleiding of de logistiek als aspirant vrijwilliger,
  onder een peter- metersysteem tot hun 18 jaar om daarna als vrijwilliger mee te werken!


Wij zorgen voor meetellen

Door blijvend met mijn daden, hulp van vrijwillig(st)ers en donateurs laagdrempelig een weekje vakantie, zoals hun kansrijke leeftijdgenootjes kunnen beleven via het private marktaanbod, aan te bieden en aanvullend ondersteuning te geven maakt BiJeVa 2 dingen duidelijk aan betrokken kinderen en ouders:
  - wij bieden kansen tot inschakeling, doen, dat doe je zelf
  - inzet, volhouden en hulp van anderen zijn krachtige veranderaars van mensen en situaties.

We stellen vast dat de vakantiebeleving buitenshuis en de persoonlijke ondersteuning aan huis elkaar beïnvloedt.

Benodigd Extra bedrag

45.000!

2 Vakanties/Educacontainer

+ Thuishulp!

Aankondigingen BiJeVa

 • Thema Kleuren:
 • Achtergrond Beelden:
 • BiJeVa
  Onafhankelijke/Autonome
  vrijwilligersvereniging die
 • - kinderarmoede gezicht geeft
  - isolement doorbreekt
  - haar aanpak verspreidt
  - samenredzaamheid versterkt
 •  
 • Bekijk Onze Donateurs