Onze Resultaten

Vakantieplek

domein De Gavers te Geraardsbergen met verblijf in JH 't Schipken

VakantieResultaten

Als BiJeVa vzw volop wil blijven acteren vanuit het belang van haar eindproducten en die uiteindelijke afnemer, moesten we door de manier waarop de subsidieverstrekking onder druk kwam te staan verantwoord bezuinigen. We hebben een nieuwe invulling gegeven aan effectiviteit en kostenbesparing zonder dat er geraakt wordt aan de bestaande kwaliteitsbeleving bij de kinderen van vertrek tot en met thuiskomst. Met ingang van werkingsjaar 2014, is de zomer- en herfstvakantie vervangen door 2 gelijklopende zomervakanties, 1 voor jongens en 1 voor meisjes. Daardoor halveren effectief de vervoer-, verblijfs- en verzekeringskosten. Die halvering heeft echter gevolgen voor de toeleiding, aangezien er nu in totaal 90 i.p.v. 160 plaatsen voor verblijf en overnachting zijn tijdens onze buitenhuisvakanties. Door de besparingen kunnen we hopelijk de vakanties en tevens de toenemende ondersteuning, dienstverlening of bemiddeling in het thuismilieu van de deelnemers blijven garanderen. Ook als het onder druk komen te staan van onze subsidies zich in de toekomst herhaald.

Wij zijn niet tevreden met de besparingen, maar blijven niet bij de pakken zitten en richten onze blik op verantwoord uitbreiden van ons aanbod essentieel in verband met het bevorderen van contacten maken en onderhouden. Op onze tiende verjaardag in 2016 startte BiJeVa met een uitbreidingsproject dat tot kostenreductie leidt: het educacontainer concept. Vanaf 2019 bieden wij een 14-daagse vakantie aan bij vakantieouders in Nederland voor slechts € 59! Doen is de beste manier van denken en doen dat doe je zelf! Onze vakantiewerking is niet een op zichzelf bestaand gebeuren maar een initiatief om kinderarmoede te verzachten. Voor BiJeVa is kinderarmoede onlosmakelijk met armoede in het gezin verbonden. BiJeVa biedt dan ook verschillende services om gezinsarmoede te verzachten.     - Vervolg Resultaten, hieronder "Resultaten sinds 2007"

Vakantieplek

domein De Gavers te Geraardsbergen met verblijf in JH 't Schipken

VakantieResultaten

Door het inrichten van groepsvakanties willen wij de kinderen de gelegenheid bieden:
  - eens van omgeving te veranderen
  - dagelijkse zorgen achter te laten
  - te ontsnappen aan stress
  - een mentale en fysieke 'time-out' in te bouwen     - Vervolg, hieronder "Impact"

Vakantieplek

domein De Gavers te Geraardsbergen met verblijf in JH 't Schipken

VakantieResultaten

Onze vrij algemeen aangenomen toepassing van een voor onze doelgroep noodzakelijk laagdrempelige deelnamebijdrage van 25 euro, maakt een scenario waarin op termijn reserve wordt gerealiseerd onmogelijk. Een vakantie kost aan BiJeVa vzw tussen de ± 260 à ± 360 euro per kind (afhankelijk van hoeveel materiele steun wij kunnen ophalen). Zoals BiJeVa die vakanties biedt is dit een marktconforme prijs.
De vereniging is dus, zelfs voor haar basiswerking, sterk afhankelijk van de inbreng van donateurs.
Vervolg, hieronder "Wij willen dit samen met u blijven doen"

Komende Activiteiten

Kerstfeest 2018  -  Kerstfeest 2019
Eerstvolgende Sintkerstnieuwjaarsfeest: Thema-activiteit 2022
18 December 2022 In Ontmoetingscentrum Velzeke

Vakantiegebeuren Video

Een belangrijke speelplek waar:

kinderen spelen en speels gedrag vertonen (zich amuseren), leren sociaal met vrienden en vriendinnen om te gaan, ontdekken dat beleeftijd helpt, ondervinden hoe je afspraken maakt en je daaraan houdt, bekende mensen ontmoeten, gezond eten, ontdekken dat er in de buitenwereld best heel wat fijne mensen rondlopen.

  Aantal deelnemers 2020: ZOMERVAKANTIE Jongens: werd geannuleerd door coronastorm (42) - ZOMERVAKANTIE Meisjes: werd geannuleerd door coronastorm (49)
  - JAARBASIS: 0 (91)
  Aantal deelnemers 2019: ZOMERVAKANTIE Jongens: 38 - ZOMERVAKANTIE Meisjes: 49
  - JAARBASIS: 87
  Aantal deelnemers 2018: ZOMERVAKANTIE Jongens: 38 - ZOMERVAKANTIE Meisjes: 49
  - JAARBASIS: 87
  Aantal deelnemers 2017: ZOMERVAKANTIE Jongens: 36 - ZOMERVAKANTIE Meisjes: 53
  - JAARBASIS: 89
  Aantal deelnemers 2016: ZOMERVAKANTIE Jongens: 36 - ZOMERVAKANTIE Meisjes: 53
  - JAARBASIS: 89
  Aantal deelnemers 2015: ZOMERVAKANTIE Jongens: 40 - ZOMERVAKANTIE Meisjes: 46
  - JAARBASIS: 86
  Aantal deelnemers 2014: ZOMERVAKANTIE Jongens: 35 - ZOMERVAKANTIE Meisjes: 46
  - JAARBASIS: 81
  Aantal deelnemers 2013: ZOMERVAKANTIE: 80 - HERFSTVAKANTIE: 80
  - JAARBASIS: 160
  Aantal deelnemers 2012: ZOMERVAKANTIE: 80 - HERFSTVAKANTIE: 80
  - JAARBASIS: 160   Aantal deelnemers 2011: KROKUSVAKANTIE: 43 - ZOMERVAKANTIE: 80 - HERFSTVAKANTIE: 80
  - JAARBASIS: 203
  Aantal deelnemers 2010: ZOMERVAKANTIE: 74 - HERFSTVAKANTIE: 78
  - JAARBASIS: 152
  Aantal deelnemers 2009: ZOMERVAKANTIE: 75; - HERFSTVAKANTIE: 65
  - JAARBASIS: 140
  Aantal deelnemers 2008: ZOMERVAKANTIE: 48 - HERFSTVAKANTIE: 71
  - JAARBASIS: 119
  Aantal deelnemers 2007: ZOMERVAKANTIE: 50 - HERFSTVAKANTIE: 51
  - JAARBASIS: 101

Per jaar ± 30% nieuwe deelnemers / 80% v/d deelnemers leven in stille armoede
KROKUSVAKANTIE 2011 = extra vakantie wegens eerste lustrum BiJeVa vzw

  - eens gewoon zichzelf te kunnen zijn in hun wereld 'de speelwereld' vol beweging en ontspanning
  - plezier te maken met leeftijdgenootjes en vriendschapsbanden uit te breiden of te verstevigen
  - voldoende en gezond te eten
Maar ook werken aan participatiedrempels:
  - een drempel overwinnen om uit hun isolement naar buiten te komen
  - in een veilige omgeving zichzelf te zijn
  - het gevoel erbij te horen
  - vertrouwen krijgen naar de buitenwereld
  - zich minder minderwaardig voelen

Het zijn ervaringen die wij met deze vakanties hopen bij te brengen aan hun dagelijks leven. Verder is onze bedoeling dat zo ook kinderen beter functioneren, leren samenleven, hun zelfredzaamheid vergroten en een sterkere band tussen de kinderen en ouders ontstaat door hun kinderen vrolijk te zien thuiskomen.

De belangrijke vraag hoe zorgen dat ieder kind mee kan doen en vrijwillig(st)ers bereid blijven daarvoor iets te willen doen blijft bestaan. Voor BiJeVa vzw betekent het dat wij voor harder ons best te kunnen blijven doen ook centen nodig hebben voor zaken die door het zorgen voor minder werklast (containers, materiaalkoffers ...), verlaging van kosten (zuinige led verlichting ...), toerusting en bijdrage in het thuismilieu en een verhoging van kwaliteitsbeleving bij de kinderen (uitdagend speelmateriaal, reuze speelmateriaal, project materiaal ...) het doen weet te versterken.

Benodigd Extra bedrag

45.000!

2 Vakanties/Educacontainer

+ Thuishulp!

Aankondigingen BiJeVa

  • Thema Kleuren:
  • Achtergrond Beelden:
  • BiJeVa
    Onafhankelijke/Autonome
    vrijwilligersvereniging die
  •  
  • Bekijk Onze Donateurs