• Katstraat 15 - 9340 Lede
 • (+32) (0)499 24 54 36
 • info@bijeva.be
 • Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644 - BIC GEBABEBB       KBO 0885.644.048 - RPR Dendermonde
Video
In Home, Sponsoren / Donateurs, Donatie

Er is onderscheid gemaakt tussen donatie en sponsoring van het goede doel

Donatie

Een donatie is een vorm van ondersteuning zonder tegenprestatie. Het verstrekken van een gift heeft louter een maatschappelijk doel.

De organisatie, vereniging en persoon die of het bedrijf dat bijdraagt tot de activiteiten van BiJeVa vzw, wordt geassocieerd met donatie. BiJeVa vzw plaatst op een donateurspagina per categorie het logo en/of de naam van de donateurs. Daarin op de naam van de donateur klikken brengt de bezoeker in voorkomend geval naar de eigen website.
Na ontvangst van een donatie van minstens 40 euro ontvangt de donateur een fiscaal attest:

 

- Particulieren die minstens 40 euro per kalenderjaar schenken kunnen aanspraak maken op 45% belastingvermindering v/h bedrag v/d gift.

 

- Voor een bedrijf dat een schenking doet is wat volgt van toepassing. BiJeVa vzw mag geen enkele tegenprestatie verstrekken aan de schenker. Het bedrag van de gift is in eerste instantie niet aftrekbaar als kosten. In tweede instantie heeft jouw vennootschap echter toch recht op een fiscale aftrek, al is het totaal van fiscaal aftrekbare giften wel beperkt tot 5% van de belastbare winst van jouw vennootschap (voor aftrek van de gif)t. Het bedrag van de gift dat het maximaal 'fiscaal' te gebruiken bedrag overschrijdt zal als verworpen uitgave bij de winst van jouw vennootschap worden geteld. De gift is enkel aftrekbaar van de winst van het boekjaar. Bij gebreke van een positief resultaat, en de gift bijgevolg niet kan worden afgetrokken, is ze evenwel niet overdraagbaar naar een volgend belastbaar tijdperk/kalenderjaar.

 

 

 

BiJeVa gelooft in de kracht van het individu. In de bezielster en haar vrijwilligers die er naar streven om behoeftigen krachtiger te maken. En in jou, de donateur die het werk van de bezielster mogelijk maakt.

 

 

 

Donateurs: Particulieren    Service Clubs    Verenigingen    Scholen    O.C.M.W.'S               | Sponsoring

Samen tegen uitsluiting

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Met 100 euro,helpt u
 • telkens 1 kind
 • erbij horen!

 • Samen met ons er iets
 • aan doen, lees meer ...
 • andere sponsorformules:
 • Stersponsor
 • Sponsor