Video
In Home, Erkend

Erkend door de overheid

Sociaal-toeristische vereniging BiJeVa vzw

Wat houdt dat in?

Toerisme Vlaanderen heeft onze organisatie erkend als een sociaal-toeristische vereniging in het kader van « Toerisme voor Allen / Iedereen verdient vakantie ». Hierdoor kan BiJeVa vzw een subsidie aanvragen voor de organisatie van vakanties voor personen die in een maatschappelijke toestand, die we armoede noemen, terechtgekomen zijn.

 •  
 • Hoe werkt dat?

  De financiële ondersteuning kan toegekend worden voor de terugbetaling van maximum 75% van de werkelijke kostprijs voor bepaalde vervoerskosten, verblijfskosten en animatiekosten die verbonden zijn aan de organisatie van vakanties. Na de indiening van de kopieën van de facturen en de betalingsbewijzen, komt een inspecteur van Toerisme Vlaanderen langs om alle facturen en hun inschrijving in de boekhouding te controleren en af te stempelen. Na de controle van de bewijsstukken kan de uitbetaling gebeuren. De subsidie kan dus pas uitbetaald worden nadat de sociaal-toeristische vereniging zelf alle facturen heeft betaald. Bij de vakanties zoals BiJeVa vzw die aanbiedt zijn heel wat zaken die niet aanvaard worden. Denk daarbij aan: op- en bezoeken van gezinnen die de confrontatie met materiële en sociale beperkingen in verborgenheid ondergaan (stille armen); actieve betrokkenheid betonen door met drempels en knelpunten bij de doelgroep rekening te houden en waar nodig deze tijdig op te lossen; voldoende en gezonde voeding geven tijdens de vakanties; het opvolgen van de betaling van de deelnamebijdrage; het aanschaffen en inzetten van materieel om de werklast voor de vrijwilligersomkadering te verlagen en/of de kwaliteitsbeleving bij de kinderen te verhogen.

  Onze overheidssubsidie schommelt tussen de 8 à 12 % van ons jaarlijks werkingsbudget. Wij moeten er dus voor zorgen vooral zelf de eigen broek op te houden. We zijn dus sterk afhankelijk van giften. Daarvoor hebben we zelf een fundraising opgezet. Gemiddeld hebben giften een bedrag van € 50. Samen zijn kleine bedragen veel waard. En als een donateur die jaarlijks geeft is de schommeling in aantal en waarde kleiner waaronder onze inzet minder wordt gehypothekeerd.

 •  
 • Hoe controleren dat BiJeVa vzw 'inderdaad' deze erkenning heeft?

  Klik hier. U krijgt dan een voor eensluidend afschrift van de erkenning te zien. De erkenning is voor onbepaalde duur geldig voor zover blijvend voldaan wordt aan de gestelde doelstellingen en bepalingen van het vermelde decreet en de uitvoeringsbesluiten Toerisme voor Allen. Bij Steunpunt Vakantieparticipatie kan je navragen of BiJeVa vzw in orde is met de verplichtingen om haar erkenning te behouden: Rosita Goossens   T: 02 504 04 02   F: 02 504 04 05   e-mail. Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme Vlaanderen die mensen in kansarmoede de mogelijkheid wil geven om op vakantie of op daguitstap te gaan.

 •  
 • Hoe komt BiJeVa vzw aan deze sociaal-toeristische-erkenning?

  Het bestuur van de vzw BiJeVa heeft deze erkenning aangevraagd en aangetoond dat zij aan alle voorwaarden voor deze erkenning blijft voldoen.

  Voor de aanvraag houdt dit o.a. in dat we oprichtingsstatuten hebben, ingeschreven zijn bij de kamer van Koophandel te Dendermonde en een te controleren boekhouding voeren.

  Jaarlijks dienen wij voor het behoud van de erkenning volgende documenten in te dienen: een financieringsplan, een lijst van alle cofinancierders, een afschrift van de overeenkomst tussen deze cofinancierders en de aanvrager, een verklaring omtrent cofinanciering, een folder mét overzicht van het vakantieaanbod in komend jaar mét vermelding van de deelnameprijs, een werkingsverslag van het voorgaande jaar (een overzicht van de verrichte activiteiten en prestaties en geeft aan in hoeverre de doelstellingen van de organisatie bereikt worden), een financieel verslag van het voorgaande jaar (met overzicht van inkomsten en uitgaven en vermelding van alle subsidies). De begroting (mét vermelding van alle subsidiekanalen) en de jaarplanning moeten niet ingediend worden, maar dienen wel ter inzage te blijven bij de vereniging.

 •  
 • Dit geeft zekerheid voor onze gevers en toont aan dat wij een niet-profesionele vereniging zijn, zonder winstoogmerk met een algemeen maatschappelijk aanvaard doel.

  Mobiel Vakantie- en vrijetijdsadvies voor onze gezinnen met een klein budget
  Door het geven van persoonlijke aandacht, zorgen wij ervoor dat de ouders het uitstapje, de vakantie- en vrijetijdsactiviteit kunnen boeken die aansluit op hun wensen!
  Alle voordelen voor de ouders op een rij:
  • Persoonlijke aandacht en leuke tips
  • Goede bereikbaarheid met een 24/7-houding
  • Onze bezielster komt bij u thuis op een tijdstip dat het u schikt
  • Steeds op maat en wanneer jij wil
  • Adviseren, boeken en de nazorg verlenen zoals u dit graag wil

  Aankondigingen BiJeVa

 • Thema Kleuren:
 • Achtergrond Beelden:
 • BiJeVa
  Onafhankelijke/Autonome
  vrijwilligersvereniging
 •  
 • Activiteiten:
 • 2 Buitenhuisvakanties
 • Daguitstappen
 • Mobiel Rap Op Stap Advies
 • Sinterklaas- / Kerstfeest
 •  
 • Doorlopende activiteit
 • Ondersteuning
                    in thuismilieu