• Katstraat 15 - 9340 Lede
  • (+32) (0)499 24 54 36
  • info@bijeva.be
  • Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644 - BIC GEBABEBB       KBO 0885.644.048 - RPR Dendermonde

Gebruiksvoorwaarden

De mogelijkheid om de opname via onze site te bekijken en/of te beluisteren is enkel bedoeld als een service die wij u aanbieden voor het geval de rechtstreekse link naar het bestand op de website van de rechthebbende niet meer werkt en in voorkomend geval geen rechtstreekse link bestaat naar het item waaraan onze bezielster Anny De Windt haar medewerking verleende, op de website van de rechthebbende, maar enkel gelinkt kan worden naar het bestand van de gehele uitzending.

Om verwarring te vermijden willen wij benadrukken hiermee de rechthebbende zeker niet te willen associëren met de site van BiJeVa vzw.

U hebt enkel het recht deze opname te gebruiken binnen de perken van uw familiekring, zonder verdere verspreiding. U zal BiJeVa v.z.w., diens vertegenwoordigers en vrijwillige medewerk(st)ers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Mocht onverhoopt de rechthebbende deze mogelijkheid ongewenst vinden gelieve ons hierover te informeren (annydewindt@bijeva.be) zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om die te verwijderen.