Gratis spullen zoeken en geven

Hoofddoel van gratis spullen zoeken en geven

 • Hoofddoel gratis spullen zoeken en geven, is mensen die het moeilijk hebben helpen en het sparen van het milieu door hergebruik van spullen te bevorderen.

  Hier verneem je meer over:
  -  doel gratis spullen aanbieden en vragen;
  -  spullen aanbieden;
  -  spullen vragen;
  -  bindende wijze waarop advertenties van aanbieder en vrager gekoppeld worden aan het goed doel waarvoor ze zijn bestemd uitgelegd in regels en
     voorwaarden;
  -  veel gestelde vragen.


  Dit platform is bedoeld als aanvulling op ons eigen met de jaren uitgebouwd groot netwerk. Zowel ons eigen netwerk als dit digitale netwerk werkt volgens het principe van Just In Time (JIT) leveren aan onze gezinnen. Pas bij vraag vanuit onze gezinnen contacteert onze bezielster de mensen uit ons eigen netwerk. Bij wie dan het gevraagde ter beschikking heeft, komt zij het ophalen en brengt dat direct naar het betrokken gezin. Het digitale platform gratis spullen zoeken en geven is een aanvulling voor als we in het eigen netwerk de goederen niet vinden. Het kan dus gebeuren dat wij u als aanbieder van goederen geen account geven omdat er geen vraag is naar de door u aangeboden goederen of omdat wij nog voldoende van die goederen aangeboden krijgen in ons eigen netwerk!
  De bedoeling van just In Time (JIT) leveren aan onze gezinnen is dat er nauwelijks een voorraad nodig is. In het JIT voorraadsysteem vallen de voorraadkosten en alle andere daar bij optredende kosten en sorteerlasten weg. BiJeVa vzw is sterk afhankelijk van financiële steun en kiest dan ook voor effectiviteit boven efficient te werken want spullen komen halen, stokkeren, sorteren en naar de gezinnen brengen kost centen.

  Dus als er door ons niet gereageerd wordt op jouw aanbieding is dat omdat er geen vraag is naar de door jouw aangeboden goederen