Op een ontdekkende manier ontplooien, met vallen en opstaan


 
 • klik op de foto om te vergroten

 •  
 • klik op de foto om te vergroten


 • Doel van het project


  Wakker maken wat van binnen in ons zit, samen denken, begrijpen en zin geven met je handen maar ook frequenter contact maken en onderhouden met vakantiemaatjes en begeleid(st)ers tussen 2 buitenhuisvakanties van BiJeVa.
   

  Soort container

  We kozen voor modulaire dubbelwandige Unico container, die een werkruimte van 6770mm x 5440mm x 2500mm binnen afmetingen verschaft. Deze is als mobiele unit op de containerparking bij de bezielster thuis gestald. Containerunit is verzorgd lokaal, comfortabel wat het uitrustingsniveau en de veiligheid betreft en snel inzetbaar. Om de unit ook nog comfortabel te maken wat de hygiëne betreft is als bijhorigheid een vrijstaand toiletcontainer voorzien.
   


  Sleutelmomenten

  1. Diensten voor kinderen en ouders:

  Onze educacontainer is een ontdekplek om bezig te zijn, uitgaande van spaarzaamheid, nieuwsgierigheid, vindingrijkheid en samenhorigheid:

  - Hobbykamer van de kinderen
  - Maak je 'Koffer voor Gelukkigen
  - Lego Education workshops
  - Workshops Ouders

  De kinderen en ouders die deelnemen zijn afkomstig uit de regio’s Leiestreek, Vlaamse Ardennen, Scheldeland, Brabantse Kouters en Pajottenland
  Uitbouw gebruik educacontainer is mogelijk, bijvoorbeeld door in te zetten tijdens de krokus-, paas- en kerstvakantie!
   

  2. Facilitaire diensten (die voordien plaatsvonden ten huize van bezielster Anny De Windt):

  - Vorming en teambuilding van en voor de vrijwilligersomkadering, 35 personen omvattend.
  - Voorbereidende vergaderingen zomervakanties, daguitstap, thema-activiteiten.
  - Onthaal van nieuwe vrijwilligers, donateurs van materiële steun.
  - Sorteren van goederen (kleding, schoeisel, kleine huishoudtoestellen...) bestemt voor onmiddellijke dienstverlening aan gezinnen.
   

  Laagdrempelig concept

  Wij houden ons aanbod laagdrempelig door specifieke aandacht te hebben voor beschikbaarheid, bruikbaarheid en begrijpbaarheid die vorm krijgen in de relatie tussen ons aanbod en de kinderen en ouders, bij wie onze bezielster Anny De Windt regelmatig op bezoek gaat. Uiteraard is tegelijk dat aanbod bereikbaar en betaalbaar!
  Beschikbaarheid wijst op de mogelijkheid beroep te doen op ons educacontainer aanbod zonder voorafgaande (toelatings)vereisten.
  Bruikbaarheid houdt in dat deelnemen aan het educacontainer aanbod concreet iets veranderd en dat deze verandering als betekenis- en waardevol gezien wordt door onze doelgroep.
  Begrijpbaarheid houdt in dat het educacontainer aanbod moet bijdragen aan de mogelijkheden om de eigen situatie in de mate van het mogelijke zelf in handen te nemen en te houden.
  Bereikbaar verwijst naar het bekend maken van het educacontainer aanbod door bezielster Anny De Windt tijdens haar bezoeken aan de ouders en het door BiJeVa ophalen en terugbrengen van de kinderen bij en naar de ouders.
  Betaalbaar houdt in dat de deelname bijdrage voor de ouders laag is. In 2016 als gevolg van de 10de verjaardag van BiJeVa is deelname gratis. De daarop volgende jaren kan vanwege bijkomende uitgaven om de kwaliteitsbeleving bij de kinderen op pijl te houden of te verhogen of indien in het lopende jaar de verhoopte giften onvoldoende zijn, een bijdrage aan de ouders gevraagd worden die maximum vijf euro per kind per bijeenkomst zal zijn.
   

  Locatie

  De educacontainer is, vanuit een oogpunt van efficiënt gebruik, gestald op onze container parking. De container parking is een stuk grond waarvan bezielster Anny De Windt eigenaar is en dat zij gratis in bruikleen gaf in januari 2014 aan BiJeVa vzw voor zolang de vereniging effectief operationeel is en uiterlijk tot eind 2026, om het door haar te gebruiken voor:
  - het neerzetten van plaatsen om daarin een activiteit of dienst van BiJeVa te laten doorgaan of benodigdheden daartoe in te bewaren; die plaatsen moeten een mobiel karakter hebben, neergezet worden zonder stabiliteitswerken nog niveleringswerken uit te voeren en mogen niet bewoond worden;
  - het parkeren van personenwagens gedurende geplande bijeenkomsten met de vrijwilligersomkadering.
  Ligging container parking: Hazestraat 71 – 9620 Zottegem.
   

  Kostprijs ‘Educacontainer’ project

  Transport, plaatsing, aansluiting nutsvoorzieningen, binneninrichting, gebruiks- en verbruiksmateriaal, toiletcontainer = 39.585,30 euro.
  Een bedrag van 31.620,62 euro werd opgehaald bij:
  - AG Insurance –Solidarity
  - Kiwanis Adriaan Brouwer Oudenaarde
  - Lions Club Aalst
  - Lions Club Ninove
  - Tupperware België. De restant van 7.964,68 euro werd betaald door BiJeVa vzw
  BEZIELSTER   Anny De Windt,