In Home, Login vereist, Niet Publiek

Over en door BiJeVa

 •  
 • Verslaggeving over en door BiJeVa

  Onderstaand aanbod is enkel leesbaar na aangenomen registratie!
 •  
 • Klik hieronder op Login voor de service 'Afsprakennota' 'Online Briefing' of 'Verslaggeving over en door BiJeVa '.

 •  
 • Afsprakennota BiJeVa vzw - Vrijwillig(st)ers  enkel te raadplegen door de betrokken vrijwilligersomkadering


  Wachtwoord vergeten? Vraag het aan annydewindt@bijeva.be via je bij BiJeVa vzw gekend peroonlijk e-mailadres!

  Login Online Briefing  enkel te raadplegen door de betrokken vrijwilligersomkadering

  Wachtwoord vergeten? Vraag het aan annydewindt@bijeva.be via je bij BiJeVa vzw gekend peroonlijk e-mailadres!

 •  
 •  
 •  
 •  
 • Enkel te raadplegen door de natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die BiJeVa vzw structureel van geldelijke middelen, goederen en/of diensten heeft voorzien.
 •  
 • Login Verslaggeving over en door BiJeVa

   

  In opdracht van BiJeVa vzw

  BiJeVa-vrijwillig(st)ers die in opdracht van BiJeVa een e-mail versturen naar andere BiJeVa-vrijwillig(st)ers en/of derden
  dienen bij het onderwerp een unieke goedkeuringscode te vermelden. Staat die code er niet dan heeft BiJeVa vzw haar
  goedkeuring niet verleend en dient de e-mail te worden beschouwd als niet verstuurd in opdracht van BiJeVa vzw.
  In voorkomend geval bestaat er voor de vereniging geen afspraak, belofte, engagement schikking, akkoord, overeenkomst,
  contract, verplichting en dus geen rechtsbetrekking tussen BiJeVa vzw en een BiJeVa-vrijwilliger en/of derde.

 •  
 • Aankondigingen BiJeVa

 • Thema Kleuren:
 • Achtergrond Beelden:
 • BiJeVa
  Onafhankelijke/Autonome
  vrijwilligersvereniging
 •  
 • Activiteiten
 • 2 Buitenhuisvakanties
 • Daguitstappen
 • Mobiel Rap Op Stap Advies
 • Sinterklaas- / Kerstfeest
 •  
 • Doorlopende activiteit
 • Ondersteuning
                    in thuismilieu