• Katstraat 15 - 9340 Lede
  • (+32) (0)499 24 54 36
  • info@bijeva.be
  • Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644 - BIC GEBABEBB       KBO 0885.644.048 - RPR Dendermonde
  • Onafhankelijke en autonome vrijwilligersvereniging die: kinderkansarmoede gezicht geeft en verzacht, haar aanpak verspreidt, isolement doorbreekt, sociaal en maatschappelijk functioneren verbeterd en samenredzaamheid versterkt.
    Dat doet zij met bij-staan van ouders en kinderen in hun thuismilieu en hen steunen om erbij te horen buitenshuis, op basis van een gezamelijke inspanning. De inspanning moet ertoe leiden dat ouder en kind hulp of steun ontvangt die tegemoet komt aan hun wensen en verwachtingen. Van onze bezielster en haar medewerkers vereist dat een gezonde nieuwgierigheid naar het verhaal van ouder en kind en het verhaal achter hun vraag. Van ouder en kind vraagt het, afhankelijk van hoe diep ze in de problemen zitten, de opstelling van iemand die aangeeft wat zijn wensen zijn, iemand die commentaar geeft op de geleverde hulp of steun, kortom iemand die in de mate van het mogelijke meedoet in het hulp of steungebeuren.