Persoonlijke ondersteuning in de feiten

UPDATE VAN DE STAND VAN ZAKEN ROND DE GEGEVEN ONDERSTEUNING IN 2021

 • SERVICES IN THUISMILIEU TOT EIND 2021 = informele ondersteuning essentieel om mensen, die vanwege financiële en sociale problemen minder zelfredzaam zijn, sterker te maken zodat ze in staat zijn zelf problemen bij de 'Kop te pakken' en voor de kwaliteit van leven van mensen:
 •  01. Ruime telefonische bereikbaarheid: hoofdzakelijk terugbel verzoeken - 1558 sms'je 'Anny bel mij eens
         op' sms'jes (meestal 's avonds, ook in de weekend). Een belangrijk deel zijn luister-telefoontjes.
 •  02. Vriendschappelijke huisbezoeken - 0.080 (contactloos in tuin of aan de voordeur - gebeurde in combinatievmet het verstrekken van
         andere steun)
 •  03. Informatie geven - 0.288
 •  04. Emotionele en luister steun bij verlies, rouw, een stigmatiserend proces in relatie tot welzijnszorg vanwege een ondoorzichtige en
         radicale ingreep, na echtscheiding of directe ervaringen van uitsluiting en gevolgen van Covid-19 - 0.822
 •  05. Administratieve beslommeringen in orde te brengen - 0.006
 •  06. Aanmoedigen om meer sociale contacten aan te gaan en gebruik te maken van regelingen en voorzieningen - 0.000
 •  07. Onmiddellijke dienstverlening: 2.129
 •        7.01 leveren voedingspakket - 0.979
 •        7.02 vervangen versleten kledij - 0.537
 •        7.03 vervangen versleten schoeisel - 0.0410
 •        7.04 leveren en/of installeren PC - 0.004
 •        7.05 leveren meubelen - 0.006
 •        7.06 leveren huisraad - 0.004
 •        7.07 leveren fietsen - 0.100 (100 à 2/gezin)
 •        7.08 uitvoeren kleine herstellingen - 0.008
 •        7.09 renteloos voorschieten huurwaarborg - 0.000
 •        7.10 financiële steun toekennen aan minder begunstigde leerlingen tijdens het lager, het middelbaar en het hoger onderwijs - 0.002
 •        7.11 uitlenen tablets & laptops - 0.003
 •        7.11 inzetten gelukscoach via beeldbellen met ouders en kinderen. Extra service wegens Covid-19 - 0.052
 •  08. Ondersteuning of bemiddeling in contacten met instellingen of diensten - 0.020
 •  09. Doorverwijzen of toeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening - 0.004
 •  10. Rap op Stap advies - 0.000
 •  11. Ecologische workshops waarin de ouders milieu en portemonnee vriendelijke producten voor lichaamsverzorging en
 •        het huishouden leren maken - in onze educacontainer - 0.000


 • Tijdens sociale interacties in de dagdagelijkse realiteit kunnen deze vormen van sociale steun tegelijkertijd plaatsvinden en elkaar zelfs beïnvloeden.De services spelen zich af in het dagelijkse leven en gaan over het zelfvertrouwen geven dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen, maatschappelijke activering, het versterken van sociale netwerken en waarbij ik mij tevens focus op wat mensen, en hun sociale netwerk (familie, vrienden, collega's, buren en kennissen), zelf kunnen rekening houdend met hoe diep zij in de problemen zitten. Hoe BiJeVa dat doet verneemt u hier!
 • JITJIT

 • Vrijwilligersinzet bezielster *
 • Voldoende beschikbaar = beschikbaar zijn op het moment dat het nodig is en ondersteuning bieden die het hardste nodig is: first things first!
  Om aan hun zelfvertrouwen te kunnen werken, is het echter soms nodig even de meest dringende problemen direct op te lossen. Als er geen geld is voor een fiets voor het kind om naar school te gaan, is dat het meest prangend. Dan kan voor een fiets zorgen de ruimte geven om verder aan de slag te gaan om het sociale netwerk te versterken en ruimte te maken voor informele zorg.
 • Ouders die in de knel geraakt zijn kunnen het berichtje "Anny bel mij eens" sturen als SMS, e-mail of met de online berichten applicaties via mobiel internet naar 0499 24 54 36. Bezielster Anny De Windt zal hun zo spoedig als mogelijk bellen en ondersteuning geven!


 • * Kan beroep doen op een vrijwilligerskern van 12 personen die heel uiteenlopende rollen vervullen in een ondersteuningsarrangement.