• Katstraat 15 - 9340 Lede
 • (+32) (0)499 24 54 36
 • info@bijeva.be
 • Bank: IBAN BE55 0015 0850 9644 - BIC GEBABEBB       KBO 0885.644.048 - RPR Dendermonde

Persoonlijke Ondersteuning in de feiten

Ondersteuning

Informeel ondersteunen om zelf naar vermogen keuzen te maken zodat ze in staat zijn zelf problemen op te lossen

Steun

Oplossingsgericht, aan huis dichtbij mensen en persoonlijk.

Stand van zaken

Het zelfvertrouwen geven dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen door:
1. Ruime telefonische bereikbaarheid
2. Vriendschappelijke huisbezoeken
3. Informatie geven over regelingen en voorzieningen ter voorkoming van armoede
4. Voorlichting over besparingsmogelijkheden
5. Emotionele steun bij verlies, rouw, een stigmatiserend proces in relatie tot welzijnszorg vanwege een ondoorzichtige en radicale ingreep, na echtscheiding of directe ervaringen van uitsluiting     - Vervolg, hieronder "Waar wij op ingaan"

 

In een gezin waar onze informele ondersteuning bewust of onbewust wordt meegerekend in de hoofden van de ouder(s) om te leiden tot minder inspanningen om armoede te vermijden, passen we onze ondersteuning aan. In die gezinnen betrekt BiJeVa enkel de kinderen bij de buitenhuis activiteiten omwille van moreel wangedrag van de ouder(s). BiJeVa vzw schakelt pas terug naar de hulp van voordien als de ouders daar om verzoeken en na een dialoog over waarom wij gedeeltelijk zijn gestopt met ondersteuning
Kinderarmoede is onaanvaardbaar, de individuele verantwoordelijkheid van een kind is immers nul.

Ondersteuning

Informeren en ondersteunen om zelf keuzen te kunnen maken

SteunAan Huis

Wil de professionele ondersteuning er blijvend iets toe doen, dan is er tevens rond de mens in moeilijkheden een niet-professioneel netwerk nodig, van mensen die inspireren door vanuit een authentieke en optimische houding geëngageerd contact te nemen om duidelijk te maken wat het kan zijn en waarop hij of zij een beroep kan doen als het moeilijk wordt.
Vervolg, hieronder
"Aanpak professionele hulpverleners versterken"

Ondersteuning

Informeren en ondersteunen om zelf keuzen te kunnen maken

SteunAan Huis

Wanneer en welke herbruikbare spullen halen wij bij u op of kan u brengen?
Als erkende vereniging die sterk afhankelijk is van giften is het noodzakelijk om zo efficiënt en effectief mogelijk te werken. Het door ons ophalen of het door u brengen van herbruikabare spullen gebeurt uitsluitend als volgt. Wij bezorgen alle goederen, dus ook kledij en schoeisel, Just In Time (JIT) aan onze gezinnen. Bij vraag vanuit onze gezinnen contacteert onze bezielster de mensen die aan BiJeVa spullen aanbieden (ons netwerk). Bij wie dan het gevraagde ter beschikking heeft, komt zij het ophalen en brengt dat direct naar het betrokken gezin. De bedoeling ervan is dat er nauwelijks een voorraad nodig is. In het JIT voorraadsysteem vallen de voorraadkosten en alle andere daar bij optredende kosten en sorteerlasten weg. Wil je dus herbruikbare kledij en schoeisel aan BiJeVa geven laat het ons weten. Heeft BiJeVa op dat moment geen vraag naar wat jij wil geven dan doe jij het weg zoals voordien. Maar we nemen je wel op in ons netwerk. Later bij een vraag vanuit de gezinnen kunnen wij dan contact met je opnemen.
Alle goederen dienen nog schoon, heel te zijn, te werken en kledij gesorteerd per geslacht en maat.
U dient vooraf telefonisch contact op te nemen met Anny De Windt 0499 24 54 36

  - Alle kleding en huishoudtextiel, mits gewassen en droog.*
  - Alle kinderschoeisel*
  - Alle spullen voor kamerinrichting*
  - Desktop pc met 19 inch beeldscherm of laptop voorzien van een internet netwerkkaart, min 4 usb-poorten en uiterlijk bouwjaar
    2015...*
  - PC randapparatuur zoals printer; scanner ...met uiterlijk bouwjaar
    2014*
  - Kleine huisraad en Meubels.*     - *Vervolg, hieronder "Welke herbruikbare spullen halen wij bij u op of kan u zelf brengen?"

Ondersteuning

Informeren en ondersteunen om zelf keuzen te kunnen maken

SteunAan Huis

Welke spullen nemen we niet mee?
  - Vieze en versleten goederen
  - Meubels waar scheuren of katten- / hondennagels in zitten
  - Knuffels, om hygiënische redenen!
  - Speelgoed dat niet in goeie staat of niet compleet is!
  - Goederen die niet compleet zijn en/of niet meer werken!

Ondersteuning

Informeren en ondersteunen om zelf keuzen te kunnen maken

SteunAan Huis

Wanneer en hoe halen wij bij u op of kan u het brengen?
De regel is Just in time (JIT)! Het betekent "precies op tijd" leveren wat een gezin nodig heeft. De bedoeling hierachter is dat er nauwelijks een voorraad nodig is. In het JIT voorraadsysteem vallen de voorraadkosten en alle andere daar bij optredende kosten en lasten weg.

Steeds vooraf bellen naar Anny De Windt 0499 24 54 36 is noodzakelijk. Want zelf brengen mag en ophalen door ons gebeurt, enkel als er plaats is in het Just-in-Time voorraadsysteem en/of als wij er vraag naar hebben. Anoniem afzetten is een loopje nemen met elementaire beleefheidsregels, wijst op een gebrek aan sociale vaardigheid en bovendien appreciëren wij dat niet! Tenslotte is onze private eigendom niet bestemd voor het anoniem achterlaten van goederen.

Ondersteuning

Aan huis, voldoende informeren en ondersteunen om zelf keuzen te kunnen maken

SteunAan Huis

BiJeVa toont met haar eigen daden 2 dingen aan betrokkenen:
  - wij bieden laagdrempelig inschakeling aan, en tonen daarbij met eigen daden doen, dat doe je zelf
  - inzet, volhouden en hulp van anderen zijn krachtige veranderaars van mensen en situaties.
De eigen kracht wordt aangesproken en door het ervaren van succes wordt tegelijkertijd gewerkt aan het versterken daarvan.
Vasthoudendheid en gedrevenheid zijn belangrijker dan alle talent van de gehele wereld samen!     - Vervolg, hieronder

Wilt u producten of diensten aanbieden of spullen een tweede kans geven? Neem dan eerst contact op met BiJeVa. Lees 'Wanneer en hoe halen wij bij u op?', aangegeven in onderwerpen slider hierboven. www.gratisspullenzoekengeven.be gebruiken kan ook!
CONTACTEER ONS

6. Administratieve beslommeringen in orde te brengen
Niet iedereen bezit de vaardigheden om administratieve beslommeringen in orde te brengen of zijn weg te vinden in het onoverzichtelijke domein van informatie. Om niet van het kastje naar de muur gestuurd te worden, moet er soms voet bij stuk gehouden worden. Echter niet iedereen heeft voldoende zelfvertrouwen om dit te doen. Waar nodig springt Anny bij of schakelt een vrijwilliger in om tijdelijk de administratie op orde te brengen.
7. Aanmoedigen om meer sociale contacten aan te gaan en gebruik te maken van regelingen en voorzieningen
8. Onmiddellijke dienstverlening zoals voedingspakket leveren laatste week van de maand, financiële steun toekennen aan minder begunstigde leerlingen tijdens het lager, het middelbaar en hoger onderwijs, renteloos voorschieten huurwaarborg, vervangen van versleten kledij en schoeisel, computer te herstellen / te bezorgen, kleine herstellingen te laten uitvoeren, kamerinrichting ...
9. Ondersteuning of bemiddeling in contacten met instellingen of diensten
10. Doorverwijzen of toeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening (schuldhulptrajecten, budgetbegeleiding, activering van toeleiding naar werk of opleiding)
11. Participatiebevordering door hen vrijwilligerswerk te geven

Sommige ouders voelen zich overspoeld door emoties omdat zij niet meer weten hoe de problemen het hoofd te bieden. Zo iemand heeft het moeilijk om duidelijk zijn probleem en verwachtingen te vertellen.
De vraag naar die ondersteuning is groot op momenten dat andere diensten niet meer bereikbaar zijn, in het weekend, 's avonds.

Mededogen en liefde geheel spontaan in de praktijk brengen: helpende hand reiken, voeden, toelachen, troosten, omhelsen en liefkozen. Moeder zijn is geen inspanning.
Om verwachtingen op elkaar te kunnen afstemmen geeft Anny aan wat zij wel en niet kan doen.
Bij ieder ervaren succesje , hoe weinig betekenisvol dat ook kan lijken voor een buitenstaander, wordt gewerkt aan het versterken daarvan.

Professionele hulpverleners die een weloverwogen stappenplan elk op dezelfde manier uitvoeren, hebben te weinig tijd om deze persoonlijke ondersteuning te bieden.
Het is de bedoeling om met mijn levenservaring en vaardigheden hun methodiek te versterken en niet om mijn tijdelijke sociaal-emotionele steun, gerichte aandacht en hulp bij allerlei praktische dingen, volgens de professionele hulpverleners methode op te zetten.

De vriendschappelijke huisbezoeken, bemiddeling, verbinding, toeleiding met/naar verhuurders, scholen,nutsbedrijven, O.C.M.W´s en professionele zorgverleners doe ik persoonlijk. Hierbij moet je ook denken aan mensen die een huisuitzetting of afsluiting van gas, water of licht boven het hoofd hangt.

Enkel voor het bieden van praktische hulp (vriendendienst)neem ik een vrijwillig(st)er mee. Bijvoorbeeld om: een huishoudelijk apparaat of meubelstuk dat stuk is te herstellen , een ontvangen kinderkamer te gaan ophalen en installeren, een pc te brengen en te installeren …

Minimum eisen waaraan een desktop-PC en een laptop moet voldoen: geen kapotte onderdelen bevatten, niet ouder dan bouwjaar 2011, werkgeheugen 512 MB, processor Intel Pentium D (of ook Centrino in Laptop), interne HD 60 GB, netwerkkaart, DVD-lezer, 4 USB-poorten. Werkende keyboarden en muizen nemen wij altijd aan!

U dient steeds vooraf telefonisch een afspraak te maken via 0499 24 54 36 om herbruikbare goederen zelf te brengen of door ons te laten ophalen. Wanneer u ons belt zult u merken dat we graag van u horen wat en hoeveel u heeft om aan te bieden. Bij kleine huishoudelijke artikelen hoeft u alleen het aantal dozen door te geven.
Als er geen lift aanwezig is, dienen de spullen op de begane grond klaar te staan.
Spullen die u brengt of door ons zijn opgehaald, zijn eigendom geworden van de gezinnen waar wij ze afzetten.

Hoewel succes niet gegarandeerd is, al is de droom van zelfontplooiing en persoonlijke lotsverbetering waar maken slechts voor weinigen van hen weggelegd, persoonlijke ondersteuning kan deze mensen krachtiger maken.
Door die ondersteuning kunnen ze mogelijk veel doen aan de manier waarop ze met de uitzichtloosheid van het leven omgaan.

Komende Activiteiten

Vrienden van BiJeVa Video

Vrienden van BiJeVa hun mening:

Brief Marijn Devalck Lees

Zanger en presentator Brahim zegt! Klik op de foto hiernaast om het te bekijken en er naar te luisteren

Benodigd extra bedrag

45.000!

2 Vakanties/Educacontainer

+ Thuishulp!

Aankondigingen BiJeVa

 • Thema Kleuren:
 • Achtergrond Beelden:
 • BiJeVa Onafhankelijke
  vrijwilligersvereniging die
 •  
 • laatst bijgewerkt:
 • Gratis spullen
 • Recensies
 • Bekijk Onze Donateurs