Persoonlijke Ondersteuning in de feiten

Ondersteuning

Opgroeien in armoede nadelig voor welbevinden. Daarom doen wij vooral dingen waar de hulpvrager blij van wordt!

Steun

Oplossingsgericht, aan huis dichtbij mensen en persoonlijk.

Stand van zaken

 • BiJeVa wil met haar andere manier van bijstand verlenen een bijdrage leveren aan geluk, kwaliteit van leven en ervoor zorgen dat de aanpak van proffessionele hulpverleners er langer toe doet.
 •  

  Een manier die meer gericht is op vertrouwen, dingen mogelijk maken en eigen initiatief door:
  1. Ruime telefonische bereikbaarheid
  2. Vriendschappelijke huisbezoeken voor het menselijk contact dichtbij en levensbreed
  3. Helpen op een informele manier waarin een gelijkwaardige respectvolle bejegening en empathie centraal staan, gericht op het
      verminderen van stress en zonder het voeren van de eigen regie over haar of zijn leven onnodig te belemmeren of te hinderen
      (een kwestie van meer aan dan over mensen denken)
  4. Voorlichting over besparingsmogelijkheden
  5. Informatie geven over regelingen en voorzieningen ter voorkoming van armoede
  6. De hulpvrager toe te laten ook nee te zeggen
  7. Intensieve begeleiding / bemiddeling door er alles aan te doen om te bereiken wat de hulpvrager wil
  8. Emotionele steun bij verlies, rouw, een stigmatiserend proces in relatie tot welzijnszorg vanwege een ondoorzichtige en radicale
      ingreep, na echtscheiding of directe ervaringen van uitsluiting     - Vervolg, onderaan pagina "Waar wij verder op ingaan"

   

  In een gezin waar onze informele ondersteuning bewust of onbewust wordt meegerekend in de hoofden van de ouder(s) om te leiden tot minder inspanningen om armoede te vermijden, passen we onze ondersteuning aan. In die gezinnen betrekt BiJeVa enkel de kinderen bij de buitenhuis activiteiten omwille van moreel wangedrag van de ouder(s). BiJeVa vzw schakelt pas terug naar de hulp van voordien als de ouders daar om verzoeken en na een dialoog over waarom wij gedeeltelijk zijn gestopt met ondersteuning
  Kinderarmoede is onaanvaardbaar, de individuele verantwoordelijkheid van een kind is immers nul.
  Ons bezig zijn heeft tot doel, boven de woorden die aanzetten tot actie uit te komen en met daden waarde hebben voor de doelgroep en dat die waarde behouden blijft!

  Ondersteuning

  Informeren en ondersteunen om zelf keuzen te kunnen maken

  SteunAan Huis

  Wil de professionele ondersteuning er blijvend iets toe doen, dan is er tevens rond de mens in moeilijkheden een niet-professioneel netwerk nodig, van mensen die inspireren door vanuit een authentieke en optimische houding geëngageerd contact te nemen om duidelijk te maken wat het kan zijn en waarop hij of zij een beroep kan doen als het moeilijk wordt.
  Vervolg, hieronder "Aanpak professionele hulpverleners versterken"

  Ondersteuning

  Informeren en ondersteunen om zelf keuzen te kunnen maken

  SteunAan Huis

  Wanneer en welke herbruikbare spullen halen wij bij u op?
  Als erkende vereniging die sterk afhankelijk is van giften is het noodzakelijk om zo efficiënt en effectief mogelijk te werken. Het door ons ophalen van herbruikabare spullen gebeurt uitsluitend als volgt. Wij bezorgen alle goederen, dus ook kledij en schoeisel, Just In Time (JIT) aan onze gezinnen. Bij vraag vanuit onze gezinnen contacteert onze bezielster de mensen die aan BiJeVa spullen aanbieden (ons netwerk). Bij wie dan het gevraagde ter beschikking heeft, komt zij het ophalen en brengt dat direct naar het betrokken gezin. De bedoeling ervan is dat er nauwelijks een voorraad nodig is. In het JIT voorraadsysteem vallen de voorraadkosten en alle andere daar bij optredende kosten en sorteerlasten weg. Wil je dus herbruikbare kledij en schoeisel aan BiJeVa geven laat het ons weten. Heeft BiJeVa op dat moment geen vraag naar wat jij wil geven dan doe jij het weg zoals voordien. Maar we nemen je wel op in ons netwerk. Later bij een vraag vanuit de gezinnen kunnen wij dan contact met je opnemen.
  Alle goederen dienen nog schoon, heel te zijn, te werken en kledij gesorteerd per geslacht en maat.
  U dient vooraf telefonisch contact op te nemen met Anny De Windt 0499 24 54 36

    - Alle kleding en huishoudtextiel, mits gewassen en droog.*
    - Alle kinderschoeisel*
    - Alle spullen voor kamerinrichting*
    - Kleine huisraad en Meubels.*     - *Vervolg, onderaan pagina "Welke herbruikbare spullen halen wij bij u op?"

  Ondersteuning

  Informeren en ondersteunen om zelf keuzen te kunnen maken

  SteunAan Huis

  Welke spullen nemen we niet mee?
    - Vieze en versleten goederen
    - Meubels waar scheuren of katten- / hondennagels in zitten
    - Knuffels, om hygiënische redenen!
    - Speelgoed dat niet in goeie staat of niet compleet is!
    - Goederen die niet compleet zijn en/of niet meer werken!

  Ondersteuning

  Informeren en ondersteunen om zelf keuzen te kunnen maken

  SteunAan Huis

  Wanneer en hoe halen wij bij u op?
  De regel is Just in time (JIT)! Het betekent "precies op tijd" leveren wat een gezin nodig heeft. De bedoeling hierachter is dat er nauwelijks een voorraad nodig is. In het JIT voorraadsysteem vallen de voorraadkosten en alle andere daar bij optredende kosten en lasten weg.

  Steeds vooraf bellen naar Anny De Windt 0499 24 54 36 is noodzakelijk. Want zelf brengen mag en ophalen door ons gebeurt, enkel als er plaats is in het Just-in-Time voorraadsysteem en/of als wij er vraag naar hebben. Anoniem afzetten is een loopje nemen met elementaire beleefheidsregels, wijst op een gebrek aan sociale vaardigheid en bovendien appreciëren wij dat niet! Tenslotte is onze private eigendom niet bestemd voor het anoniem achterlaten van goederen.

  Ondersteuning

  Aan huis, voldoende informeren en ondersteunen om zelf keuzen te kunnen maken

  SteunAan Huis

  BiJeVa toont met haar eigen daden 2 dingen aan betrokkenen:
    - wij bieden laagdrempelig inschakeling aan, en tonen daarbij met eigen daden doen, dat doe je zelf
    - inzet, volhouden en hulp van anderen zijn krachtige veranderaars van mensen en situaties.
  De eigen kracht wordt aangesproken en door het ervaren van succes wordt tegelijkertijd gewerkt aan het versterken daarvan.
  Vasthoudendheid en gedrevenheid zijn belangrijker dan alle talent van de gehele wereld samen!     -
  Vervolg, onderaan pagina Niet alles is voor iedereen bereikbaar.

  Wilt u producten of diensten aanbieden of spullen een tweede kans geven? Neem dan eerst contact op met BiJeVa. Lees 'Wanneer en hoe halen wij bij u op?', aangegeven in onderwerpen slider hierboven. www.gratisspullenzoekengeven.be gebruiken kan ook!
  CONTACTEER ONS

  Komende Activiteiten

  Kerstfeest 2018  -  Kerstfeest 2019
  Eerstvolgende Sintkerstnieuwjaarsfeest: Thema-activiteit 2022
  18 December 2022 In Ontmoetingscentrum Velzeke

  Vrienden van BiJeVa Video

  Vrienden van BiJeVa hun mening:

  Brief Marijn Devalck Lees

  Zanger en presentator Brahim zegt! Klik op de foto hiernaast om het te bekijken en er naar te luisteren

  Vervolg

  Waar wij verder op ingaan / Aanpak professionele hulpverleners versterken / Spullen halen wij bij u op! / Niet alles is voor iedereen bereikbaar

  Waar wij verder op ingaan
  09. Administratieve beslommeringen in orde te brengen
  Niet iedereen bezit de vaardigheden om administratieve beslommeringen in orde te brengen of zijn weg te vinden in het onoverzichtelijke domein van informatie. Om niet van het kastje naar de muur gestuurd te worden, moet er soms voet bij stuk gehouden worden. Echter niet iedereen heeft voldoende zelfvertrouwen om dit te doen. Waar nodig springt Anny bij of schakelt een vrijwilliger in om tijdelijk de administratie op orde te brengen.

  10. Aanmoedigen om meer sociale contacten aan te gaan en gebruik te maken van regelingen en voorzieningen

  11. Onmiddellijke dienstverlening zoals voedingspakket leveren laatste week van de maand, financiële steun toekennen aan minder begunstigde leerlingen tijdens het lager, het middelbaar en hoger onderwijs, renteloos voorschieten huurwaarborg, vervangen van versleten kledij en schoeisel, computer te herstellen / te bezorgen, kleine herstellingen te laten uitvoeren, kamerinrichting ...

  12. Ondersteuning of bemiddeling in contacten met instellingen of diensten

  13. Doorverwijzen of toeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening (schuldhulptrajecten, budgetbegeleiding, activering van toeleiding naar werk of opleiding)

  14. Participatiebevordering door hen vrijwilligerswerk te geven

  Sommige ouders voelen zich overspoeld door emoties omdat zij niet meer weten hoe de problemen het hoofd te bieden. Zo iemand heeft het moeilijk om duidelijk zijn probleem en verwachtingen te vertellen.
  De vraag naar die ondersteuning is groot op momenten dat andere diensten niet meer bereikbaar zijn, in het weekend, 's avonds.

  Mededogen en liefde geheel spontaan in de praktijk brengen: helpende hand reiken, voeden, toelachen, troosten, omhelsen en liefkozen. Moeder zijn is geen inspanning.
  Om verwachtingen op elkaar te kunnen afstemmen geeft Anny aan wat zij wel en niet kan doen.
  Bij ieder ervaren succesje , hoe weinig betekenisvol dat ook kan lijken voor een buitenstaander, wordt gewerkt aan het versterken daarvan.


  Aanpak professionele hulpverleners versterken
  Professionele hulpverleners die een weloverwogen stappenplan elk op dezelfde manier uitvoeren, hebben te weinig tijd om deze persoonlijke ondersteuning te bieden.
  Het is de bedoeling om met mijn levenservaring en vaardigheden hun methodiek te versterken en niet om mijn tijdelijke sociaal-emotionele steun, gerichte aandacht en hulp bij allerlei praktische dingen, volgens de professionele hulpverleners methode op te zetten.

  De vriendschappelijke huisbezoeken, bemiddeling, verbinding, toeleiding met/naar verhuurders, scholen,nutsbedrijven, O.C.M.W´s en professionele zorgverleners doe ik persoonlijk. Hierbij moet je ook denken aan mensen die een huisuitzetting of afsluiting van gas, water of licht boven het hoofd hangt.

  Enkel voor het bieden van praktische hulp (vriendendienst) neem ik een vrijwillig(st)er mee. Bijvoorbeeld om: een huishoudelijk apparaat of meubelstuk dat stuk is te herstellen , een ontvangen kinderkamer te gaan ophalen en installeren, een pc te brengen en te installeren …


  Spullen halen wij bij u op!
  U dient steeds vooraf telefonisch een afspraak te maken via 0499 24 54 36 om herbruikbare goederen door ons te laten ophalen. Zelf brengen kan echt niet, want wij stockeren niets
  Wanneer u ons belt zult u merken dat we graag van u horen wat en hoeveel u heeft om aan te bieden. Bij kleine huishoudelijke artikelen hoeft u alleen het aantal dozen door te geven.
  Als er geen lift aanwezig is, dienen de spullen op de begane grond klaar te staan.

  Spullen die u brengt of door ons zijn opgehaald, zijn eigendom geworden van de gezinnen waar wij ze afzetten.


  Niet alles is voor iedereen bereikbaar
  Hoewel succes niet gegarandeerd is, al is de droom van zelfontplooiing en persoonlijke lotsverbetering waar maken slechts voor weinigen van hen weggelegd, persoonlijke ondersteuning kan deze mensen krachtiger maken.
  Door die ondersteuning kunnen ze mogelijk veel doen aan de manier waarop ze met de uitzichtloosheid van het leven omgaan.

  Benodigd extra bedrag

  45.000!

  2 Vakanties/Educacontainer

  + Thuishulp!

  Aankondigingen BiJeVa

 • Thema Kleuren:
 • Achtergrond Beelden:
 • BiJeVa Onafhankelijke
  vrijwilligersvereniging die
 •  
 • Bekijk Onze Donateurs