Onze Statuten

Statuten

Gecoördineerde tekst - klik hier -

Naast de verplichte neerleggingen en de regels i.v.m. boekhouding legt de wet nog heel wat regels op over hoe een vzw moet georganiseerd zijn. De regels over de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, de leden, zijn verwerkt in deze statuten. De wettelijke bepalingen i.v.m. de statuten zijn en zullen in de toekomst worden nageleefd.

ALLE PUBLICATIES BELGISCHE STAATSBLAD