Van boeiend spelen kan je leren

Anders ontplooien


voor onze kinderen die leven met de angst dat niemand van hen kan houden en kans op gedragsproblemen, zoals extreem druk of agressief gedrag of juist zeer teruggetrokken zijn

BiJeVa’s VAN BOEIEND SPELEN kan je leren.
We geven zoveel om die kinderen vaardigheden te leren dat we met specifieke benaderingen een actieve rol willen spelen in het vormgeven ervan.
Tijdens boeiende speelnamiddagen zoals ‘Robots die een stad redden van blauw slijm’ en ‘Jagen op de avonturiersschat van visuele programmeer code’ willen wij kinderen, individueel en in samenwerking met elkaar, een sterke basis bieden om te begrijpen hoe computers en robots werken, waarom ze werken en hoe zij zelf die manier van denken kunnen inzetten om nieuwe, betere en effectievere oplossingen te bedenken?
Onze begeleid(st)ers helpen en dagen de kinderen uit bij het ontwerpen, uitvinden, testen en verbeteren van hun ontwerpen / uitvindingen, middels feedback van elkaar en begeleid(st)ers. Falen hoort er bij en zelfs opzettelijk ingelast om kinderen het belang van vastberadenheid en doorzettingsvermogen te leren. In kleine groepjes leren de kinderen om hun denken te verklaren, zich bezig te houden met het oplossen van problemen, interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en de praktijk van geven en ontvangen van opbouwende terugkoppeling te oefenen.

En het gaat ook over frequenter de vakantiemaatjes ontmoeten, lol, nieuwe prikkels en het vinden van nieuwe verbanden. Dat motiveert naar meer en levert alweer op een andere manier een positieve bijdrage aan zelfvertrouwen, het ontwikkelen van sociaal begrip en het creëren of versterken van vriendschapsbanden. Dit is cruciaal voor zij die dikwijls niet erbij horen.

Diepgaand spel maakt je actief, creatief en heeft een ontspannend effect.
Met als doel
De technologie en robots beschikbaar te maken voor kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is.
Als volgt
In een veilige omgeving het vertrouwen in de eigen creativiteit stimuleren door de kinderen iets te leren uitgaande van hun aangeboren nieuwsgierigheid en vindingrijkheid. We leggen de focus daarbij niet op het resultaat maar op de inzet!
Om te bereiken
Het mooiste dat je na een namiddag kunt bereiken, is dat het kind er met plezier op terugkijkt. Het kon er iets tastbaars maken op een manier die blij maakt.
Plaats van gebeuren
In de EDUCACONTAINER van BiJeVa vzw gestald op haar containerparking in de Hazestraat 71 te 9620 Zottegem.

DAT BESTENDIGEN GAAT BiJeVa DOEN DOOR VOOR DE STROOMVOORZIENING OVER TE SCHAKELEN OP ZONNESTROOM

Haar initiatief om een Zonne-tracker te plaatsen wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van:
                             

De LEGO sets die BiJeVa gebruikt


1. Mindstorm EV3
Starterpakket + Uitbreidingsset

klik op de foto om te vergroten
2. WeDo 2.0

3. Machines & Mechanismen
Basisset eenvoudige en aangedreven machines + Hernieuwbare Energie uitbreidingsset + Pneumatische uitbreidingssetet


klik op de foto's om te vergroten

4. StoryStarter met StoryVisualizer software

klik op de foto om te vergroten

Stand van zaken


Op 06.09.2017 werd tot de aankoop overgegaan. In de 37ste week werd internet aansluiting voorzien in de educacontainer en camerabewaking geïnstaleerd.
In de 38ste week werd op het digibord en de laptops voor de kinderen de nodige software geïnstalleerd en uitgetest.
Tijdens de 39-, 40- en 41ste week worden de bouwdozen gebruiksklaar gemaakt, de werkbladen voor de kinderen, het ondersteunend materiaal voor de begeleid(st)ers en de beoordelings- en evaluatieformulieren gemaakt.
Daarna volgt een interne opleiding van 4 vrijwilligers.
We zijn in november 17 van start gegaan met de kinderen.
Beeldverslagen

Omdat iedereen telt

Na opleiding van 4 vrijwilligers zullen 3* van de 4 leeftijdsgroepen betrokken worden bij boeiend spelen leren met 18 aangekochte bouwsystemen van de Lego Education paketten Wedo 2.0 - Mindstorm EV3 + uitbreidingssets - Machines & Mechanismen + uitbreidingsset hernieuwbare energie en pneumatische energie; en StoryStartyer.
  *² Leeftijdsgroepen: 8 - 9 jarigen; 10 - 11 jarigen; 12 - 12plus jarig